Vraker egen skolekantine, skrur klokka ti år tilbake

foto