Stengningen varer fra kl. 08.30 til kl. 15.30.

Statens vegvesen tar et forbehold til denne planlagte stengingen, og det er at det blir lite vind på fredag.

Omkjøringen for personbiler (inntil 7,5 tonn) og busser er via fv. 6508 over Havdal

Omkjøringen for tyngre kjøretøy (over 7,5 tonn) er via E39 og E136. Vi oppfordrer trafikantene til å avpasse farten etter forholdene, og ta nødvendig hensyn til sine medtrafikanter.

Les oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvese.no/trafikk

Monterer siste delen

Årsaken til at E6 stenges for trafikk, er at en kran vil stå på E6 mens arbeid med den midlertidige brua pågår.

– Vi skal bruke tre kraner når vi skal koble av monteringsdelen foran brukonstruksjonen. Dette er et arbeid som krever høyt presisjonsnivå, sier fungerende seksjonsleder Karoline Valle i Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

I midten av november ble arbeidet med monteringen av brua foreløpig stanset som følge av brudd i en sveiseskjøt på monteringsdelen av brua.

– På fredag skal vi fjerne den skadde delen av konstruksjonen, og på lørdag skal vi montere ferdig brua, forklarer Valle.

redag 17. desember skal den skadede delen av konstruksjonen fjernes på brua som er under bygging. Foto: Jan Inge Flå

Arbeidet som skal utføres på fredag, krever tre store kraner som skal avlaste brua, samt sørge for å fjerne monteringsdelen.

På lørdag skal de siste 30 meterne av brua monteres. Monteringen foregår fra sørsiden av elva Stavåa, og brua skyves framover etter hvert som delene blir montert. Til dette arbeidet er det nok med én stor kran, og trafikken på E6 blir ikke påvirket.

Tidspunktet for når dette arbeidet lot seg gjennomføre har vært litt usikkert. Årsaken er den pågående koronapandemien, vindforhold, samt tilgjengelige kraner for å utføre arbeidet.

– Koronasituasjonen er en risikofaktor. Her er vi helt avhengig av å ha riktig kompetanse tilgjengelig på en del nøkkelfunksjoner for å få utført arbeidet. I tillegg er vi avhengig av lite vind for å gjennomføre arbeidet på en trygg måte, forklarer Valle.

Håper på trafikkåpning våren 2022

Da arbeidet med brua ble startet i høst, var målet å åpne i november. Så ble det oppdaget sveisebrudd. Nå er åpningen utsatt ytterligere.

– Vi arbeider for at vi kan flytte E6-trafikken over på den nye brua våren 2022.

Dette avhenger av at både Vegdirektoratet godkjenner brua, samt at Det Norske Veritas sin uavhengige gjennomgang viser at brua er i forskriftsmessig stand.

For å rekke dette er vi også avhengig av arbeidet på anleggsstedet som påvirkes av både vinterværet og koronasituasjonen, sier Valle.

Eksisterende E6 Stavåbrua er bygd i 1942, og har redusert bæreevne som følge av belastningsskader.

Statens vegvesen bestilte derfor ei ny midlertidig bru i påvente av at Nye Veier skal bygge ny E6-trasé på strekningen. Den midlertidige brua er bygget i England, og er den lengste av sitt slag i Norge med 140 meter lengde og 99,5 meter fritt spenn.