– Forberedt på at dette blir heftig

Kriseledelsen i Oppdal kommune samlet under den første fasen med koronapandemi i Oppdal. Jan Kåre Husa til venstre, foran tidligere informasjonsmedarbeider Ove Karlsvik og i midten kommunedirektør Ole Bjørn Moen. Foto: Per Roar Bekken