Tirsdagens snittpris per kWh er 1,014 kroner høyere enn mandag og 3,6 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes automatisk fra på faktura for nettleien.

Maksprisen tirsdag på 5,33 kroner per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 1,16 kroner høyere enn mandag og 4,73 kroner høyere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 2,56 kroner per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 6,87 kroner.