Disse sju politikerne skal bygge bygda med klosser, etterlyser næringslivsfolk