Nominasjonsbråket i Sp: – Har ikke registrert utmeldinger