Trues av innavl: Sluppet løs for å spre friske gener på vidda