Oppdal kommune har onsdag ettermiddag sendt ut en pressemelding om hvordan en møter uværet Ingunn som kommer inn over Midt-Norge onsdag kveld.

Fra sentrale myndigheter er det varslet:

  • Det er sendt ut oransje farevarsel med advarsler om lokalt svært kraftige vindkast i Oppdal fra Meteorologisk institutt. Det er meldt stiv kuling på Nerskogen og Dovrefjell.

  • Statens vegvesen har sendt ut varsel om at vinden og senere snø fra onsdag kveld av kan føre til svært vanskelige kjøreforhold.

  • Tensio har varslet om mulige strømbrudd i lengre perioder

Oppdal kommune følger ifølge pressemeldingen situasjonen tett og oppfordrer innbyggere og besøkende om å ta de nødvendige forholdsregler for å minske faren for skader forårsaket av uværet.

Dette gjør kommunen

«Oppdal kommunes kriseledelse følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende behovet for økt beredskap. Vi er spesielt opptatt av å sikre nødvendig hjelp til sårbare grupper og de som eventuelt får behov for akutt helsehjelp.»

Tekniske tjenester har siden i går hatt mannskaper i beredskap og gjør forebyggende tiltak.

Mobildekning og strøm

Ekstremvær kan få konsekvenser for mobildekning.

«Vi oppfordrer alle til å tenke egenberedskap. Sørg for at mobiltelefon, pc og/eller nettbrett er fulladet. I verste fall kan det oppstå samtidig og langvarig bortfall av strøm, mobilnett og internett. »

Nødhjelp på rådhuset

Hvis det skjer vil Oppdal rådhus ha nødstrøm og vil fungere som et informasjonssenter, hvor innbyggere med behov for akutt hjelp kan få bistand ved personlig oppmøte.

Rennebu i beredskap

Også Rennebu kommune har lagt ut informasjon på sin hjemmeside der de gjentar advarslene fra sentrale myndigheter.

Kommunen er i beredskap om det skulle oppstå skader på kommunal infrastruktur.

«Oppdager du feil eller mangler når det gjelder vann- og avløpsanlegg, veier, bygninger og boliger som eies og driftes av Rennebu kommune ta kontakt med vakttelefon på 952 53 100.», heter det i meldingen.