Stopper trafikken for å sikre rasutsatt riksvei

foto