Stopper ikke skiløyper der det ble anmeldt terrenginngrep