Én søker på rektorjobben etter Håvard – det er nok for kommunen