64 eldre skal trene seg opp for å unngå fall

foto