Får brøyte tvers over skiløypa, dette mener løypeleggeren

foto