Siden onsdag denne uken er det registrert 38 nye koronasmittede her i Oppdal, skriver varaordfører Elisabeth Hals i en pressemelding fredag kveld. Hals sier utviklingen er omtrent som forventet.

Drivdalen skole fortsetter på rødt nivå til og med onsdag, mens barnehagene og grunnskolene forøvrig drives på gult nivå ut neste uke, dvs ut fredag 21. januar.

Oppdal videregående skole og voksenopplæringen er etter sentrale anbefalinger og det faktum at det ikke er registrert smitte pr i dag, satt på grønt nivå.

Siden søndag har 97 personer fått påvist koronasmitte i Oppdal.

– Smittetrenden er definitivt økende og det er som forventet, sier Hals til OPP.

Varaordføreren viser til at karantenereglene for øvrige nærkontakter (altså ikke husstandsmedlemmer) nå er opphevet og har tilbakevirkende kraft.

– Det betyr at de som har fritidskarantene nå kan avslutte den. Dette gjelder for alle. Øvrige nærkontakter skal ikke lengre i karantene, men ta en test på dag 3 og 5.

Lærerne i Oppdal har vært opptatt av at fritidskarantenen de er blitt satt i måtte oppheves og har nå fått gjennomslag for dette.

– Vi venter en stigning i antall smittede fremover og har i dag fått på plass en digital løsning der en selv skal registrere positiv hjemmetest, samt varsle sine nærkontakter, opplyser Hals.

Den kan man finne ved å gå inn på kommunens hjemmeside for innlogging med Bank-ID samt veiledning:

https://oppdal.kommune.no/tjenesteomrader/snarveier/korona-informasjon/

For øvrig viser vi til informasjonen som ligger på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/