Onsdag er driftsutvalget i Oppdal kommune samlet. Her blir blant annet utredningen av oppvekstsenter ved Drivdalen og Midtbygda diskutert. I forkant av møtet gikk Aud Marie Bøe i FAU Lønset hardt ut mot kommunen og rektor Kjell Braut ved Midtbygda og Lønset skoler.

Hun synes det er trist at Lønset ikke er med i diskusjonen om oppvekstsenter.

- Det er veldig merkelig at han som rektor ikke kjemper for å få med Lønset i utredningen av oppvekstsenter. Han burde være klar over at vi har ønsket dette, sa Bøe til Opdalingen.

- Jeg jobber med skoledrift

Kjell Braut synes kritikken fra Bøe er svært merkelig. Tirsdag kveld var det foreldremøte på Lønset der han orienterte foreldre om prosessen som har blitt gjort i forhold til utredningen av oppvekstsenter på Midtbygda skole og Drivdalen skole.

- Jeg er rektor og jobber med skoledrift. Det er fattet et politisk vedtak der barnehager må søke om de vil ha en utredning. På Lønset har man ikke søkt, og det må vi forholde oss til, mener rektoren.

Som rektor ønsker Braut seg et oppvekstsenter på Lønset og ser mange fordeler med det.

- Hvis barnehagene søker synes jeg absolutt det bør gjøres en utredning. Det må være en politisk vurdering på dette, sier han.