- Hvordan kan akkurat du være med på å skape gode opplevelser?

Det og andre spørsmål knyttet til hvordan vi møter tilreisende og fastboende, er tema når Tor Idar Aune kommer tilbake til Rennebu og følger opp fjorårets "Sannhetens øyeblikk".

Hvordan blir du bevisst på god kommunikasjon for å skape et godt omdømme?, og hva bør Rennebu ha for å være attraktiv?, er essensielle spørsmål relatert til både reiselivsnæringen og alle vi andre som bor i kommunen.

To servicebedrifter, Esso Berkåk, og Berkåk Veikro, vil fortelle om gode opplevelser og erfaringer fra sommersesongen vi nettopp har lagt bak oss. To bedrifter som sysselsetter folk som svært ofte er de aller første til å møte de veifarende. Da er førsteinntrykket viktig, for målet er jo å få folk til å stoppe og bli værende lengst mulig, på Berkåk og i Rennebu.

Fremsnakking er også viktig for at folk skal få gode opplevelser når de besøker kommunen, for som arrangøren sier det;

- Den beste investeringen er i godt rykte.

Arrangementet er åpent for både næringsliv og privatpersoner, og Trond Jære i Morgendagens Rennebu håper at det ikke bare er bedriftsledelsen som tar turen til den nye kultursalen på Berkåk førstkommende torsdag.

- Vi håper at flest mulig av den vanlige ansatte får mulighet til å delta, for det er gjennom god kommunikasjon at du skaper et godt omdømme, sier han.

Føler du at dette kan være interessant også for deg, er det ennå ikke for sent å bli med på arrangementet. Påmelding til "Sannhetens øyeblikk" i Rennebuhallen førstkommende torsdag, pågår frem til tirsdag.