Opdalingen har ved flere anledninger omtalt den trafikkfarlige situasjonen ved at fotgjengere forviller seg ut på E6 og gjennom rundkjøringen.

Mange har hatt vanskeligheter med å finne fram i nye sentrum etter E6-omleggingen.

Selv etter at kommunens skilting kom opp, har folk fortsatt problemer med å forstå at hvor de skal gå for å finne fotgjengerundergangene.

Nå er det kommet opp en stor portal over trappenedgangen til gangveien til sentrum som skal hjelpe de reisende å finne gangveien til sentrum.

Portalen er laget av Frank Smed.

Med varmekabler i trappetrinnene bør det være håp om at det blir bedre forhold for fotgjengerne enn forrige vinter.