Avlyser studieturen på grunn av koronaviruset

foto