- Alle veier som har fått navn, både private og kommunale, blir nå skiltet, fortalte Anne Grete Hoelsether og Aleksander Husa til Opdalingen i slutten på mai tidligere i år.

Oppdal kommune har bevilget 500.000 kroner til skilting i kommunen.

- Det ble sendt ut en enkel tilbudsforespørsel fra en entrepenør til å skilte veier. Totalt er det 245 skilter som skal ut i Oppdal og det er Veidekke som skal gjøre jobben. De begynner arbeidet nå og tar sikte på å være ferdig i løpet av en måned, fortalte avdelingsingeniør Aleksander Husa i Oppdal kommune.

Nå har de aller fleste skiltene kommet opp og på Nerskogen fram til kommunegrensen har alle veier nå fått opp skilt.

Både Husa og Hoelsether forteller at skilting er viktig.

- DeAlle veger som er blitt tildelt vegnavn har nå blitt skiltet, menunntak av 10 – 15 stk som nylig er blitt tildelt nye vegnavn. Disseskiltes fortløpende.Dette er gode nyheter både for hyttefolket og for bygdefolket. Det er enklere å finne fram, og ikke minst er dette positivt for nødetatene, sier hun.

Husa forteller at de nye veinavnene skal være oppdaterte hos for eksempel GPS-firma, Gule Sider og 1881.

- Når du søker på adressen så skal det være mulig å finne fram, sier Husa.