Oppdal: Før møtet fikk kommunestyremedlemmene utdelt et brev fra FAU ved Drivdalen skole, undertegnet av de fleste familiene ved skolen.

– Vi vil med denne underskriftskampanjen vise vår mening og misnøye om elevflytting til Vollan skole fra skolestart høsten 2014, skriver de i brevet. Så lenge renoveringen av skolen ble stoppet, kan vi ikke se hva meningen er med overflytting av elevene.

Avviser flyttestopp

– Vi ser at vedtaket fra 18. juni ikke er godt nok begrunnet, innledet Trond Mesloe (Ap), før han la fram fellesforslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

Et forslag som inneholdt bakgrunn og begrunnelse for vedtaket om flytting.

Hovedbegrunnelsen i forslaget er at Drivdalen skole uansett flytte i skoleåret 2015 – 16, enten fordi skolen skal legges ned eller at den skal renoveres, og at både elever og lærere ved de to skolene allerede har planlagt felles drift fra høsten.

– Vi mener dette er til barnas beste, sa Mesloe.

Sterke reaksjoner

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fikk fart i debatten i den overopphetede kommunestyresalen.

– Det er bra at vi fikk framlagt brevet fra rektor ved Drivdalen og Vollan skole Beate Lauritzen, innledet Bjørg Marit Sæteren.

Et brev der Lauritzen forklarer forutsetningene for sin uttalelse om at det vil være best for skolene om at skoleåret gjennomføres som planlagt.

Sæteren la så fram et fellesforslag fra opposisjonen, med forslag om å gi klagen medhold og endre vedtaket slik at flytting av elever ikke gjennomføres fra høsten. I tillegg et forslag om å utsette balanseringen av handlingsprogrammet for perioden 2015 2018 til budsjettbehandlingen for 2015

– Snakk om nedtur, sa Sivert Vindal (SP). Alle har jobbet for vekst i Drivdalen og opprettholdelse av skolestrukturen. Så velter kommunestyret hele planen med et pennestrøk.

– Her velger Vindal å se helt bort fra den økonomiske situasjonen vi er kommet i, repliserte Odd Gorset (Ap), og tilføyde at opposisjonen er totalt uansvarlig i denne saken.

Da steg temperaturen ytterligere, og ordføreren måtte minne representantene om å få i seg nok væske.

– Ingen ting forundrer meg, sa Bjørg Marit Sæteren. Jeg reagerer veldig på påstandene. Jeg finner ikke ord.

Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ble så vedtatt mot 11 stemmer.

Saken går nå videre til Fylkesmannen til lovlighetskontroll.