OPPDAL/RENNEBU: – Utvalgte og viktige opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell, sier Arne Opdahl, kommuneoverlege i Oppdal kommune.

Han mener en kjernejournal vil kunne redde liv, på grunn av at dine helseopplysninger vil raskt være tilgjengelig for helsepersonell.

Opprettes automatisk Kjernejournalen vil opprettes automatisk i kommunen i løpet av september. Alle som har folkeregistrert adresse i den samme kommunen vil få en kjernejournal.

Journalen inneholder en oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept eller apotek, besøk du har hatt på sykehus, alvorlige allergier eller lidelser, hvem som er fastlegen din og noen opplysninger om din familie.

– Innbyggeren vil også få mulighet til å legge inn opplysninger om hvem som er din nærmeste pårørende, om du har spesielle kommunikasjonsbehov og om din sykehistorie, sier Opdahl.

I løpet av høsten 2014 vil legevakten, AMK-sentralen ved sykehuset og fastlegene ta i bruk kjernejournalen.

Ønsker du ikke journalen, kan du reservere deg. Det gjør du på helsenorge.no og innstillinger for kjernejournal.