Tidligere var det unge i etableringsfasen som var målgruppen for utedling av startlån. Nå er dette endret. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg enegnet bolig og beholde den.

De som bare mangler nødvendig egenkapital er henvist til å utnytte muligheten for å spare. Unntak fra kravet om å spare gjelder barnefamilier og husstander med sosiale eller helsemessige utfordringer som har behov for stabil bolig med en gang. Unntaket gjelder også husstander som står i fare for å misteboligen ved tvangssalg. Det samme gjelder husstander som bor i kommunal bolig, skriver Husbanken.

Opdpal kommune har etter søknad fått tildelt sju millioner kroner i bevilgning til startlån. Disse pengene må utbetales innen tre måneder etter bevilgning, ellers faller beløpet bort.