Den senere tiden har det kommet meldinger med til dels sterke meninger i e-postkassen til både redaksjonen og redaktøren. Leserinnlegg og debattinnlegg med sterke og engasjerte meninger er en del av det samfunnsoppdrag som en lokalavis har; vi skal la flest mulig få komme til orde i samfunnsdebatten. Her skal vi ikke ta hensyn til hva vi selv mener eller står for, ytringsfriheten skal og må stå sterkt i et demokrati der alle har rett til å ytre sine meninger. Den senere tiden har enkelte hatt problemer med å forstå og følge disse prinsippene. I utgangspunktet ønsker vi at alle leserinnlegg skal være signerte. Dersom man kritiserer et parti, en organisasjon eller en enkeltperson for noe, så må den som kommer med anklagene også stå for sine ytringer og meninger. Det er hovedregelen.

Av og til kan det likevel være riktig og noen ganger er det nødvendig at leserinnlegg er anonyme. Det kan være at den som skriver inn er en «varsler» og derfor bør beskyttes. Eller så kan det også være at skribenten blir holdt anonym for å beskytte en tredjepart i saken. Det kan for eksempel være at en slektning klager på behandlingen som en person får på et sykehjem eller annen institusjon. Den siste tiden har vi med flere saker som bakteppe fått inn leserinnlegg uten innsender. Vi vet rett og slett ikke hvem som har skrevet innlegget. Disse innleggene kommer ikke på trykk, uansett hvor velskrevne og poengterte de er. Det er greit å være anonym på trykk, men redaktøren skal til enhver tid vite hvem han eller hun lar slippe til i avisens spalter. Dette er en ufravikelig regel som ikke kan omgås. Vi setter stor pris på at både politikere og andre innbyggere bruker lokalavisa for å lufte sine meninger. I utgangspunktet gjelder regelen om at man skal kunne stå for sine meninger. Dersom det finnes gode grunner for at et leserinnlegg bør anonymt, så skal man likevel signere brevet eller e-posten som sendes til redaksjonen eller redaktøren.

Men uten en identitet bak teksten så blir innlegget forkastet og kommer ikke på trykk. Det samme gjelder angrep og utfall som går på person og ikke sak, samt innlegg som på generelt grunnlag bryter norsk lov med hensyn til sjikane, diskriminering etc. Ut over dette så tar vi mer enn gjerne imot sterke og engasjerte leserinnlegg; bare vi følger noe få og enkle spilleregler så vil ordet alltid være fritt i Opdalingen.