Oppdal er med i en av verdens største undersøkelser

foto