Nesten-ulykken skjedde da flyet gikk tom for drivstoff i luften. Det er andre gang på seks år at det samme skjer med dette flyet i klubben. 6.oktober 2000 nødlandet det samme luftfartøyet ved samme type operasjon i regi av samme klubb etter motorstopp som følge av drivstoffmangel.Havarikommisjonen skriver at tiltakene klubben har innført for å hindre gjentakelse er å begrense antall slep mellom hver tankfylling, noe som etter Statens havarikommisjon for transport( SHT')s vurdering er forbundet med for stor usikkerhet.SHT tilrår NTH flyklubb å finne en sikker måte å verifisere drivstofforbruk og gjenværende drivstoffmengde på.LN-NTH er et enseters fly, og den erfarne slepeflygeren på stedet overvåket flyvingen fra bakken. Flyveren selv (28) hadde 90 timers flyving bak seg, hvorav nesten tre i dette flyet.Flyveren hadde radiokontakt med bakken. Etter 13 slep sjekket fartøysjefen drivstoffmengden visuelt. Både fartøysjefen og den erfarne slepeflygeren vurderte på dette tidspunktet drivstoffmengden til å være ca. halvfull tank. Planen var å fylle etter 15 slep. Fartøysjefen hadde lært at det var greit å fly 18 slep før fylling.

Seilflyklubben hevder at tanken gikk tom under den femtende flyvningen.

Drivstofftanken på LH-NTH er plassert bak brannskottet, mellom motor og cockpit. En drivstoffindikator er montert like foran tanklokket. Mengdemåleren er mekanisk koblet til en flottør i tanken. Flottøren beveger indikatoren, en flat skive som er omsluttet av en glasskopp, opp eller ned. Bak på glasset var det tre streker som er synlige fra cockpit, og fartøysjefen at tanken ikke var merket på denne måten da han fikk opplæring under utsjekken. Da var det derimot teipmerker på glasset.Han mente å huske at tanken rommet 180 liter, og at halv tank dermed skulle være om lag 90 liter. Etter hendelsen har han lært at tanken rommer 140 liter, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.Flyveren ble rådet til å finne et jorde å nødlande på, men valgte å fly inn til flyplassen. Imidlertid mente han at det ikke var tid til å trekke inn slepelinja, noe han også får kritikk for i rapporten. Havarikommisjonen mener det var «forståelig» at flyveren mente det ikke var tid til dette, men sier det var «uheldig», siden det generelt sett også er viktig at denne ikke får anledning til å hekte seg fast i noe på bakken som kan skape virkelig alvorlige problemer.