Bøndene vil vise OL-publikum kulturlandskap, gårdsmat og at det finnes både hjerterom og husrom rundt omkring på gårdene.

Det sier bondelagene i en pressemelding i dag.

Nord og Sør-Trøndelag Bondelag har i brev til OL komiteen Trondheim 2018 meldt på landbruket som samarbeidspartner til OL 2018 i Trøndelag. Landbruket i Trøndelag. Under O L i Lillehammer i 1994 var landbruket aktivt med og fikk betydelige synergieffekter som er tydelige også i dag. Det gjelder særlig utvikling av nye næringer knyttet til reiselivet. Landbruket i Trøndelag stiller til rådighet husrom, kulturlandskap, god gårdsmat som et konkurransefortrinn for Trøndelag.

Bondelagene peker blant annet på følgende områder der landbruket kan bidra:

Landbruket i Trøndelag består av ca. 7.500 aktive bedrifter. I tillegg kommer ca. 20.000 bebodde landbrukseiendommer der drifta på bruket er bortleid. Mange av disse eiendommene har kapasitet til å ta i mot overnattende gjester. Flere driver i dag allerede med overnatting og reiseliv av høg kvalitet.

Landbruket er en kulturbære kan bidra med lokal kultur og spennende matopplevelser. Det er de siste årene bygget opp en mengde lokale matbedrifter i Trøndelag som kan servere lokal og annerledes mat. Dette gir også en mulighet til å profilere Trøndelag på en måte som ellers ikke ville vært mulig. Sammen med Oi! Trøndersk Mat og Drikke vil Bondelagene og produsentene blant annet kunne lage en trøndersk O L meny.

Landbruket kan videre bidra med opplevelser for de mange tilreisende som ønsker å oppleve noe i Trøndelag i tillegg til idrettsøvelsene.

Landbruket kan, blant annet gjennom et nettverk av bygdeservicebedrifter, bidra med sin maskinpark til etablering av O L anleggene. I Landbruket finnes en stor reservekapasitet på maskiner og redskaper som i en kortere periode lett kan gå inn i ulike typer avleggsvirksomhet. I landbruket finnes dessuten arbeidskraft og kompetanse til i kortere perioder delta i oppbygging av anlegg.