Snøsmeltingen i høyfjellet er i ferd med å tilta, og dermed kan det bli flom i samtlige vassdrag som tar unna for smeltingen i Langfjella fra Finse og nordover til Trondheim, samt i de sørøstlige delene av Nordland, melder NVE.

Varselet gjelder fram til og med onsdag.

Utsatte elver i Sør-Norge er blant annet Driva, Rauma, Aurlands- og Lærdalselva, øvre deler av Gudbrandsdalslågen, øvre deler av Drammensvassdraget og høyereliggende deler av Vefsna.

– Vi ser at det kan ventes flomvannsføringer i fjellene, særlig i høytliggende områder over 1.000 til 1.200 meter. Det er ikke mange dager siden det var nattefrost i fjellet. Men nå smelter snøen døgnet rundt, sier vakthavende hydrolog Heidi Bache Stranden ved NVEs flomvarslingstjeneste til NTB.

Neppe dramatikk

Hun venter ingen dramatisk utvikling, men sier at situasjonen følges nøye.

– Det er ikke meldt særlig nedbør fremover, men det blir varmt og det fører til jevn økning i snøsmelting og vannføring. Men jeg føler at situasjonen er under kontroll, sier hun.

Flomvarselet fram til og med onsdag gjelder for vassdrag helt opp til fjellområdene i sørøstlige deler av Nordland.

Også i vassdrag i Nord-Norge for øvrig - vassdragene i Finnmark, samt indre deler av Troms og Nordland - ventes vannføringen å stige, men vårflom utover det normale ventes ikke.

Femårsflom

I dagene fremover er det ventet varmt vær og stigende temperaturer. Det gjør at vannføringen ventes å nå varslingsnivået for femårsflom i løpet av varslingsperioden.

Det gjelder også for Mjøsa.

– Det videre flomforløpet er avhengig av både snøsmelting og nedbør framover. Fortsatt svært varmt vær, eventuelt sammen med nedbør, kan føre til økende vannføringer også utover varslingsperioden, ifølge vakthavende hydrolog.

NVE opplyser at reguleringer i noen tilfelle kan virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Se senorge.no for mer detaljert oversikt over snøforholdene. nve.no viser oppdaterte vannføringsprognoser og flomvarsler. (ANB-NTB)

Arkivbilde: 7.mai 2006 rant det mye vann i elva Gisna sør for Ulsberg. (foto: Randi Kalseth)