Brøt opp fra Grønland for å bli journalist i Oppdal