De har 6000 hytter til sammen. Nå vil de ta en felles spørrerunde