OPPDAL: Ordfører Ola Røtvei henstilte til Oppdal Næringsforening om å overta driften ved Oppdal Turistkontor etter at Destinasjon Oppdal, som til nå ha stått for driften, ble slått konkurs tidligere denne måneden.

Saken ble diskutert på medlemsmøtet i ONF torsdag denne uken, men de ansatte på turistkontoret må fortsatt smøre seg med tålmodighet, det blir nemlig ingen umiddelbar overtakelse av driften.

Medlemsmøtet konkluderte med at saken skal tas opp i ekstraordinær generalforsamling tirsdag 14. mai etter at Faggruppe Reiseliv har levert sin innstilling.

Kommunen og spesielt ordføreren har måttet tåle kritikk for at turistkontoret ble stengt etter konkursen i Destinasjon Oppdal og de ansatte satt på gata.

Selv om kommunen har overført penger til drift av turistkontoret, kan man ikke uten videre bruke pengene til lønninger til de ansatte på turistkontoret, forklarte ordføreren medlemmene i kommunestyret forrige uke.

Frem til ONF eventuelt velger å ta på seg driften av kontoret står kommunen uten turistkontor og de ansatte uten jobb.