RENNEBU: Polskfødte Ewa Meslo fra Berkåk ble tilkalt som tolk da passasjerne fra bussulykken i Nåverdalen ble tatt imot i samfunnshuset på Berkåk. Hun bisto både som tolk i omsorgsrommet i samfunnshuset og for legene som behandlet skadde polakker i legesenteret.– Alle jeg snakket med var veldig fornøyd og taket for all hjelpen de fikk. De fleste var veldig rolig, og mitt inntrykk var også at de absolutt fikk den hjelpen de skulle ha, sier Ewa Meslo.

Øvde i mai

Så sent som i mai i år gjennomførte Rennebu kommune og aktuelle redningsinstanser en omfattende øvelse i samarbeid med sivilforsvaret og Fylkesmannens beredskapsavdeling. For noen år tilbake øvde kommunen dessuten på en større bussulykke ved Halland camping, for øvrig nesten nøyaktig der en annen buss kjørte av veien for to uker siden.

Ordfører Bjørn Rogstad sier at kommunen lærte mye av øvelsen i mai. Det gjorde at man raskt kunne sette i gang den nødvendige prosedyren for å få på plass kriseteam og et egnet mottak.

– Det er politiet og de andre profesjonelle aktørene som har bidratt med mest. Vi åpnet samfunnshuset og bidro med blomkålsuppe og pizza. Vår oppgave var i grunnen å oppføre oss som folk og vise omsorg for gjestene, sier Rogstad.

Det var også ordnet med gym-matter og ulltepper slik at de som ønsket det, kunne legge seg nedpå og hvile.

Store ressurser

Både politiet og kommuneledelsen ga under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, uttrykk for at det meste hadde gått greit.

Skadestedslederen, politibetjent Helge Sumstad beskriver tildelingen av redningsressurser som glimrende. Til sammen seks ambulanser fra Rennebu, Oppdal og Tynset kom raskt til ulykkesstedet. Det samme gjorde to helikopter fra Norsk Luftambulanse og et Sea King redningshelikopter fra Ørland flystasjon. Rennebu lensmannskontor fikk assistanse av kolleger fra Tynset, og brannmannskaper kom til stedet fra både Rennebu og Kvikne.

– Språkproblemene ble løst ved at vi fikk en engelskspråklig tolk på stedet, opplyser Sumstad.

Et fjøs like ved ulykkesstedet ble rekvirert som varmestue mens de uskadde busspassasjerene ventet på busstransport til Berkåk.