TRYGD: Samme periode i fjor ble 30 personer anmeldt. På landsbasis er det hittil i år anmeldt 405 personer for trygdemisbruk.

Det er flest anmeldelser for misbruk av dagpenger og attføringspenger.

– Disse sakene blir i stor grad avdekket gjennom maskinelle kontroller og de fleste mottakerne av slik stønad må regne med å bli kontrollert, sier Guri Mikkelsen, leder for NAV Kontroll Midt-Norge.

Personer som bevisst tilegner seg urettmessig stønad løper en stor risiko for å havne i fengsel. Hun viser også til en Høyesterettsdom i 2006 som uttaler at det skal reageres med ubetinget fengsel på trygdebedrageri over 60 000.

Et typisk eksempel på misbruk av attføringspenger er at stønadsmottakere oppgir færre arbeidstimer på meldekortet til NAV, enn det som faktisk er jobbet. Nylig falt en dom hvor en 40-åring hadde svindlet NAV for 90 000 kroner. Selv om vedkommende både tilstod forholdet og hadde betalt pengene tilbake, må han sone 21 dager i fengsel.

Av sakene anmeldt i Sør-Trøndelag er høyeste beløp i overkant av kr 700 000.

En undersøkelse fra i år viser at nær ni av ti nordmenn syns det er alvorlig å forsøke å få mer i trygd enn de har krav på.

– De fleste av oss ser betydningen av å verne om fellesskapets midler, og vi skjerper kontrollene mot trygdemisbruk, blant annet ved at vi nå har samlet ansvaret i fem regioner rundt i landet for å sikre bedre oppfølging av området, sier Mikkelsen.