Vegvesenets ulykkesgruppe er enige om at noe må gjøres med E6 nord for Oppdal etter dødsulykken for tre uker siden. På Lønset vil imidlertid effekten være for liten og kostnaden for stor. Jan Ødegård

LØNSET: Vegvesenets ulykkesgruppe i Sør-Trøndelag var i går på befaring i Oppdal for å undersøke ulykkesstedene hvor to 86 år gamle kvinner omkom etter påkjørsler. De vil nå vurdere om det skal skje noe på de to vegstrekningene for å hindre at det skjer igjen.

– Vi har ikke trukket noen konklusjoner ennå, sier skadestedsleder, politibetjent Jan Tømmervoll. Det er imidlertid klart at det ikke vil skje noen endringer på Lønset. Den tragiske ulykken var et resultat av flere uheldige omstendigheter.

Strekningen er veldig oversiktelig, og ulykkesgruppen ser ikke at det kunne vært gjort noe for å hindre ulykken. Dessuten ligger ulykkesstedet utenfor tettbygd strøk, og lyspunkter på strekningen vil gi store kostnader.

Den 86 år gamle Olga Lønset var langt ute av kurs, skulle gått i retning OAS, men var på vei vestover langs riksveg 70 med sin rullator da hun ble påkjørt bakfra nyttårsaften, rett ved turistinfo-skiltet på Lønset.

– Dette er ei strekning hvor en ikke venter gående langs veien, sier Svein Ivar Lykke i ulykkesgruppen. Etter at ulykkesgruppen leverer sin rapport i løpet av inneværende uke, vil den 34 år gamle bilisten bli tatt inn til nye avhør.

Når det gjelder E6 nord for Oppdal, der 86 år gamle Erna Alstad omkom, er det bred enighet i gruppen om at noe må skje på ulykkesstrekningen.

– Vi er enige om at noe må skje, men ikke hva, sier Tømmervold. Ulykkesgruppen diskuterte tre løsninger i går; forlenge gatebelysningen, fotgjengerfelt eller fotgjengerundergang.

Politiet og Oppdal kommune vil nå sammen sette seg ned for å diskutere ulykkespunktet og sammen med vegvesenet finne fram til løsning og framdriftsplan. Det er imidlertid klart at ingen ting vil skje før tidligst til sommeren.