Statens naturoppsyn (SNO) overvåker gaupebestanden og med snøen er det mulig å intensivere jakten på hvor mange dyr det er.

Derfor øker sjansen til å finne en gaupefamilie, hvor en mor har følge med flere unger.

– Meld fra til din lokale rovviltkontakt om du kommer over flere gauper i lag, er Morten Kjørstad i Rovdata som samler opplysningene sin klare oppfordring.

Grundige undersøkelser

Stortinget har bestemt at det skal være 65 kull med gaupeunger i Norge hvert år. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og leverer bestandstall og andre overvåkingsdata til forvaltning, media og publikum.

– Når publikum kommer over en gaupefamilie, eller oppdager spor og andre sportegn etter dem, så er det viktig at SNO får gjort grundige undersøkelser på stedet. For at sporene skal være ferskest mulig, er det derfor veldig viktig at det blir gitt beskjed til den lokale rovviltkontakten i SNO så snart som mulig, sier Kjørstad.

Følger instruks

Når rovviltkontaktene ankommer stedet, følger de en instruks for kartlegging av gaupefamilier, som krever at de følger sporene til to dyr minst tre kilometer og sporene til tre eller flere dyr minst en kilometer før de kan slå fast om det er en gaupefamilie eller ikke.

Noen ganger kan ei gaupe gå ei sløyfe i sine egne spor, slik at det ser ut som spor etter to forskjellige gauper, og voksne gauper kan gå sammen i perioder eller følge sporene etter hverandre.