Oppdal: To moskuser har så langt i år blitt avlivet av forvaltningsmyndighetene.

Fredag 27. februar ble en okse avlivet mellom Kolla og E6 i Dovre kommune. Oksen var apatisk, ville ikke reise seg og virket mager, og den ble etter nærmere vurdering avlivet.

Oksen viste seg å være gammel, nesten tannløs og følgelig mager.

Samme dag ble det observert en moskus ved et småbruk ved Hafsåsen i Sunndal. Det ble lett etter dyret, sporene viste at det hadde trukket til fjells igjen.

I henhold til forvaltningsplanen for moskus er terskelen for å ta ut utvandrede dyr lav. Kortere sesongmessige vandringer aksepteres.

Vintertilhold langt unna kjerneområdet er ikke å regne som en kortere sesongmessig vandring, og slike dyr blir tatt ut når situasjonen er slik at slaktet kan ivaretas.

Det ble onsdag 4. mars søkt etter dyret, det ble funnet og avlivet i nærheten av Geitådalen. Dette var ei nesten tre år gammel ku. Det ble ikke funnet tegn til at det var flere moskus i området, opplyser Tord Bretten i Statens naturoppsyn.