Rennebu kommune vil kvitte seg med gammelskolen på Voll

foto