Mannen fra Rennebu må møte i tingretten senere i høst for blant annet å ha angrepet en offentlig tjenestemann, i dette tilfelle en politikvinne i Trondheim.

Mannen er både tiltakt for å ha hindret politikvinnen i hennes arbeid og for å ha utført fysisk vold mot henne ved å sparke henne.

Mannen som er godt voksen er også tiltalt for å ha voldt skade på offentlig eiendom i det han skal ha gått løs på en glassrute på publikumsmottaket ved sikkerhetskontrollen på politihuset i Trondheim med en murstein.

Hendelsene som mannen er anklaget for skal ha funnet sted i Trondheim i mai i år.

Mannen kan ut fra de lovbestemmelser han er tiltalt for risikere både bøter og fengsel i inntil tre år.