KNUTSHØ: Alt står ikke like bra til med villreinen i Knutshø. Antall kalver pr. 100 simler har gått mye ned de siste årene. Fortsetter denne trenden, er det stor grunn til bekymring for stammens framtid.

Knutshø-stammen ble lenge betraktet som en sunn og livskraftig. Den ble forvaltet godt og det meste så bra ut for villreinen. Fram til 2002 viste de årlige kalvetellingene over 50 kalver pr. 100 simler. Siden har kalveantallet sunket og i vår var kalvetallet kommet ned på 42 pr. 100 simler.

– Vi kjenner ikke årsaken til det synkende kalvetallet. Men vi ser en trend som bekymrer oss, sier Stein Olav Lilleeng fra Folldal, formann i Knutshø villreinutvalg.

Han sier at svingninger i kalvetallet er naturlig. Men i Knutshø har kalvetallet vært synkende flere år på rad. Det er denne langtidstrenden som er bekymringsfull.

Vet ikke svaret

Både Stein Olav Lilleeng, villreinforsker Roy Andersen fra NINA og mange andre har lurt på hva årsaken til det synkende kalvetallet kan være. Foreløpig er det ingen som vet svaret.