Det var ordfører Ola Røtvei som kunne overbringe den gledelige nyheten til Oppdal kulturhus og kinosjef Morten Haagensen i dag torsdag.

– Her er vi kjempeglade, sa Haagensen som feiret med kake sammen med flere i administrasjonen for kulturhuset i dag.

– Dette gir oss muligheten til å være med på den store digitaliseringa som er bebuda i 2009. Uten dette ville Oppdal kino gradvis ha blitt nedlagt, sier han.

Det var ordfører Ola Røtvei som i formannskapet fikk gjennomslag for å bevilge 480 000 kroner til digitalisering av kinoen.

– Dette må vi være med på, sa han og fikk med seg hele formannskapet. Samtidig ble det bevilget 1 million kroner til orgel i Oppdal kirke.

Det var under ei budsjettregulering i formannskapet ordføreren foreslo dette. Kommunen har fått mer kraft enn forventa og rådmannen hadde foreslått å sette av 2,136 millioner kroner til det generelle disposisjonsfondet. Av dette foreslo Røtvei å bruke 1 million til orgel og 480 000 til kinoen. Dette sa formannskapet seg enig i og dermed ble det igjen 656 000 kroner til disposisjonsfondet.

Les mer i Opdalingen lørdag.