MOLDE (ANB NTB): Veiledende pris på 95 oktan blyfri ble senket fra 13,23 til 12,93 kroner. Prisen på diesel ble satt ned til 12,92 kroner.

Likevel kan ikke selskapet love at bensin- og dieselprisene vil falle tilsvarende fallet i råoljeprisen. Råoljeprisen har falt fra 146 dollar til noe over 90 dollar fatet siden juli.

– Det er ikke bare råoljeprisen som styrer prisen på drivstoff. Dollarkursen spiller også inn. Det samme gjør forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Orkaner i USA og redusert raffineringskapasitet har betydning, sier informasjonsleder Knut Hansen i Statoil Norge til NTB.

At Sverige denne uka satte bensinprisen ned med 50 øre, skyldes at de satte prisen opp med 50 øre i forrige uke som en følge av finansuroen. Dette ble ikke gjort i Norge, ifølge Hansen.

Har falt

Han sier at bensinprisen i Norge har gått ned med 60 øre siden toppnivået i juli. Dieselprisen har i den samme perioden gått ned med 1 krone literen.

Hansen har stor forståelse for at folk synes drivstoff er dyrt, men minner om at av en pumpepris på 13 kroner går 7 kroner og 70 øre til Staten i form av avgifter. 4 kroner og 10 øre er den produktprisen som betales på det internasjonale markedet. Selskapene sitter da igjen med 1 krone og 20 øre som skal dekke lønn, lagring, transport, store investeringer i stasjonsnettverk og fortjeneste.

Hansen mener det blir ganske meningsløst når NAF ber bensinforhandlerne kutte prisen med 1 krone og 50 øre. Det er mer enn selskapene sitter igjen med når de selger én liter bensin.

NAF reagerer

Direktør for samfunnskontakt i Norges Automobil-Forbund (NAF), Håkon Glomsaker, mener det må være rom for å sette prisen mye mer ned etter det store fallet som har vært i råoljeprisen.

– At en oppgang i dollarkursen virker andre veien er greit, men dette utgjør ikke så mye, sier Glomsaker.

Han er på linje med StatoilHydro når selskapet peker på at det er Statens høye avgifter som først og fremst bidrar til en høy pris på diesel og bensin her i landet. Likevel tror han det er belegg for å si at oljeselskapene har vært raske til å sette prisene opp når råoljeprisen har steget, mens det har tatt lengre tid å redusere prisen når råoljeprisen har gått ned.

– Det er akkurat den samme tendensen vi ser med bankene, som sette renten raskt opp så snart det byr seg en mulighet til det, mener Glomsaker.

– Følger med

Konkurransetilsynet har fulgt med i markedet for bensin og diesel en stund. Bakgrunnen er mulig ulovlig prissamarbeid som en følge av at prisen hos nesten alle forhandlerne reduseres søndag/mandag og er høyere gjennom uka.

– Foreløpig har vi konkludert med at det ikke er noe grunnlag for oss å gripe inn, sier avdelingsdirektør Lasse Ekeberg i Konkurransetilsynet til NTB.

– Når det gjelder nivået på bensinprisene, er dette ikke en sak Konkurransetilsynet har engasjert seg i. Vi følger med. Er det slik at konkurransen ikke fungerer, vil vi vurdere å gripe inn, men vi må se dette over et noe lengre tidsperspektiv, sier Ekeberg.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget mener tiden kan være moden for at Konkurransetilsynet se på prisene på bensinmarkedet i Norge. Han sier samtidig at Statens eget avgiftsnivå på bensin og diesel er altfor høyt.