NEDLEGGELSE: Konsernstyret har vedtatt å satse på anleggene på Brumunddal og Verdal for produksjon av fett, tørkede produkter og konsentrater for Øst- og Midt-Norge, skriver Tine i en pressemelding.

Konsernstyret slutter seg til rapporten fra februar som viste at Tine kan spare 35 mill. kr årlig ved å fortsette å tørke standard melkepulver ved anlegget på Brumunddal og produsere fett på anlegget i Verdal for Øst- og Midt-Norge. Gjennom å tilpasse produksjonskapasiteten og utnytte stordriftsfordelene oppnås denne innsparingen.

– Vi trenger en robust og fremtidsrettet industri for å møte økt konkurranse, sier visekonsernsjef Stein Øiom.

Samler produksjonen

Konsernstyrets vedtak betyr at fettforedlinga i Midt-Norge og på Østlandet samles på anlegget i Verdal. Tørking av melkepulver samles på anlegget i Brumunddal. Meieriene i Meldal, Berkåk og Tolga legges ned. Produksjon av tørrmelk og smør ved anlegget i Sandnessjøen fortsetter inntil det oppstår behov for investeringer, vesentlige vedlikeholdsarbeider eller andre forhold tilsier det.

Stor forståelse

– Vi har stor forståelse for medarbeiderne som vil bli berørt av dagens vedtak. Tine har en god omstillingsavtale der målet er å finne løsninger tilpasset den enkelte medarbeider. Vi skjønner også uroen som finnes i kommuner og lokalsamfunn over at viktige arbeidsplasser blir borte. Selv om vedtaket betyr avvikling noen steder, betyr det også vekst og økt aktivitet andre steder, sier Øiom.