OPPDAL: Langs Riksvei 70 er det gravearbeid i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Store anleggsmaskiner arbeider med den nye traseen, som ligger i skolens lekeareal. Mellom skolen og anleggsområdet er det overhodet ingen sikring.

Rektor Øyvind Melhus forteller at han var lovt gjerder allerede fra 1.august, siden Skolefritidsordningen har vært åpen.

Nå vil han ikke vente lenger.

– Jeg har ringt anleggsledelsen og spurt om det kommer gjerde snart, forteller han.

Mens Opdalingen er på stedet, kommer Ståle Rise fra Rise veiservice.

– Statens vegvesen Trondheim ringte og bestilte vakthold fram til gjerdet kommer, forteller han.

Legger seg flate

Ingeniør ved Statens vegvesen Per Ove Stokkan beklager at det ikke var gjerde der allerede fra forrige uke.

– Det beror på en glipp, det var en misforståelse mellom oss og entreprenøren.

Han fikk telefon fra en skuffet rektor i dag, og satte straks i gang sikkerhetstiltak.

– Hvor viktig er slikt sikringsarbeid?

– Det er alfa og omega, sikringen er viktigere enn selve arbeidet, sier han, og legger til at det er spesielt viktig rundt en barneskole.

Stokkan sier at det kommer et to meter høyt anleggsgjerde på plass som skal gå rundt hele området.

– Det skulle være på plass klokken 13 i dag, mandag.