Varsler innstramminger i fjellet: – Vi må erkjenne at reinen vegrer seg for å krysse vei