36 av 150 sjefer i fjellregionen er kvinner – det er bedre enn fylkessnittet