«Flatmo Rør» er en av 120 nyetableringer i Oppdal i 2023