Få vender tilbake til hjemlandet: Flere flyktninger bor på hytter