Mandag skal matministeren lunsje med lokale bønder

foto