Brannen ved industriområdet brøt ut ved 10-tiden tirsdag morgen. Det oppstod mye røyk, som spredte seg langt utover.

Politiet skriver på politiloggen kl 10.48 at folk med helseutfordringer oppfordres til å holde seg innendørs, og lukke vinduer fram til brannen er slukket.

Røyken la seg over store områder tirsdag morgen. Foto: OPP-leser