For første gang i historien har bygda over tusen innvandrere