Julemessa på Vollan skole onsdag kveld ble en stor suksess. Over 200 barn og voksne samlet seg i gymsalen og deltok i festlighetene.

Salen var allerede full på tidspunktet da selve messen åpnet, og det vitner om at folk synes det er fint å komme sammen til en hyggelig førjulskveld.

Gymsalen var full da julemessa åpnet onsdag kveld. Foto: Privat

Foreldre, elever og lærere bidro og hjalp til med åresalg, kakesalg og pepperkakehus-tombola. I løpet av kvelden underholdt også elevene, som alltid, med flere sanger og morsomt skuespill.

Det er FAU (foreldreutvalget) som arrangerer den mangeårige tradisjonen ved Vollan skole.

Elevene bidro med skuespill og sang. Foto: Privat

Overskuddet av julemessen kommer elevene direkte til gode. Det er bygget en stor gapahuk, som er delfinansiert gjennom disse inntektene.

Pengene som kommer inn sikrer også at skolen kan tilby leirskole for 7. trinn og tur til Tyskland og Polen for ungdomsskoleelevene gjennom Aktive fredsreiser.

Rektor Kjetil Lorentzen ved Vollan skole forteller at julemessa gjør det mulig å finansiere både leirskole, gapahuk og studietur til Polen og Tyskland for elevene. Foto: Per Ole Aalberg

– Denne kvelden er viktig for å gi muligheter for elevene. De turene de får dra på gir en sjanse for å få fysisk læring. I stedet for å bare høre om andre verdenskrig får elevene se og oppleve steder knyttet til krigen, sier rektor Kjetil Lorentzen.

Rektor retter en særlig takk til FAU med Else Morken i spissen, som har lagt ned mye arbeid til glede for elevene.

Johanna Holand – elev 10. Trinn Vollan skole